کلید روشنایی

تاسیسات ، قلب تپنده ساختمانها

ساختمان یا مسکن که به تعریف ساده ایجاد شرایط مطلوب جهت سکنا می‌باشد، امری پویا بوده و از آغاز زندگی انسان در غارها پدیدار شده است و همچنان مسیر تکاملی خویش را می‌پیماید. هنگامی که انسان اولیه فهمید زندگی در غار منوط به تغییر شرایط محیط و به وجود آوردن شرایط لازم جهت زیستن است نطفه ساختمان را پی‌ریخت.

 

به حداقل رساندن زمان کارکرد تجهیزات تهویه مطبوع ۴: خاموش و روشن کردن توسط روشنایی

به حداقل رساندن زمان کارکرد تجهیزات تهویه مطبوع از طریق خاموش و روشن کردن تجهیزات تهویه توسط کلیدهای روشنایی

 

خلاصه روش و نحوه اجرا:

در این روش خاموش و روشن کردن دستگاههای تهویه توسط کلید چراغ های روشنایی انجام می شود . این روش در فضاهایی استفاده می شود که دارای خصوصیات زیر باشد:

اشتراک در RSS - کلید روشنایی