کلکتور خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی

    خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژی های دیگر است. شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن به زمان ما قبل تاریخ باز می‌گردد.

    انرژی خورشیدی یک منبع انرژی پاکیزه و تجدید شونده است که برای تأمین بسیاری از صورتهای مصرف انرژی می تواند استفاده شود . این انرژی می تواند به شکل حرارت مانند آبگرمکن خورشیدی و یا الکتریسیته مانند پیل های خورشیدی تبدیل شود .

نحوه کار آبگرمکن خورشیدی

کاربردهای اصلی انرژی گرمایی خورشید در حال حاضر گرم کردن آب استخر، گرم کردن آب برای کاربردهای محلی و گرم کردن فضای ساختمان‌ها است. برای این مقاصد، اصلی ترین کار استفاده از جذب کننده‌های صفحه مانند انرژی خورشیدی با جهت و موقعیت‌های ثابت است.

 

اشتراک در RSS - کلکتور خورشیدی