نمونه بخار

سمپل کولر

سمپل کولر برای گرفتن نمونه هایی از آب یا بخار از بویلر در دما و فشار بالا استفاده می گردد.جریان مختلف الجهت درون پوسته و کویل مانند یک مبدل حرارتی در این سمپل کولر ها ، بخار را میعان کرده و آب داغ آن را به آب سرد تبدیل می کند که مناسب برای استفاده در نمونه برداری گردد. زمانی که یک مایع داغ تحت فشار سرد می شود سمپل کولر این وظیفه را دارد که اجازه ندهد این میعان سریع انجام گیرد چون به نمونه و خواص آن آسیب وارد می شود.

 

سمبل کولر

اشتراک در RSS - نمونه بخار