مایع مبرد

آشنایی با سرمازاها

 تقسیم بندی چیلرها

چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده می کنند.

 

نابودگر لایه اوزون

مقدمه:

تولید برخی گازهای مصنوعی ساخته بشر محیط زیست را به مخاطره انداخته است، از جمله این مخاطرات، ایجاد حفره در قشر اوزون محافظ زمین است، اوزن (O۳) مولکولی است متشکل از ۳ اتم اکسیژن که به عنوان سپر در مقابل پرتوهای ماوراء بنفش قرار گرفته و مانع از رسیدن این اشعه مضربه موجودات زنده روی زمین میشود.

کلر موجود در گاز کلروفلرئروکربن (CFC) که مبرد سیستمهای سرد کننده است، به مولکولهای اوزون حمله کرده و آن را با ترکیب شیمیائی از بین می برد.

آمونیاک،بدترین مبرد خوب در دنیا!!

آمونیاک چیست؟ مولکول آمونیاک NH۳  است. که یک ماده عالی و یکی از فرایندهای ابتدایی در پتروشیمی، آمونیاک در حالت عادی بصورت گاز می باشد.

چرا آمونیاک،بدترین مبرد خوب در دنیاست؟

زیرا :

۱- ارزانترین مبرد در دنیاست و از این نظر هیچ مبردی توان رقابت با آن را ندارد.

۲- از تبخیر هر کیلوگرم آمونیاک در اواپراتور یک چیلر ۳۰۰ کیلوکالری سرما تولید می شود و این در حالی است که بهترین مبردهای فریونی مانند R۲۲ در این شرایط ۵۰ کیلوکالری سرما ایجاد می کنند. یعنی   . به همین دلیل است که سرمای تولید شده توسط آمونیاک نیاز به صرف انرژی کمتری دارد.

محاسن و معایب فریونها و آمونیاک

 

آمونیاک، اثر تبرید بسیار بالایی دارد و ارزان تمام می شود،اما بسیار سمی و خطرناک بوده و در ترکیب با هوا قابل انفجار است.فریونها،بطور کلی غیرسمی و غیرقابل اشتعال می باشند که خود مزیت عمده ای بشمار می آید.

آنها با این که نسبتاً گران تمام می شوند،کاربردهای فراوانی دارند.فریون ۱۲ و ۲۲،در سیستم های تبرید خانگی و تجاری بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.اگرچه فریون ۲۲ گرانتر از فریون ۱۲است،اما موارد استعمال بیشتری دارد و در سیستم های تبریدصنعتی نیز بکار می رود.

 

علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی ۴

 ورود  مــایع به کمپرسور و خطرات ناشی از آن

 

یکی دیگر از پدیده هــای مخرب در کمپرسورهای رفت و برگشتی ورود مایع مبرد یا روغن به درون محفظه سر سیلندر و سیلندر کمپرسور است. این پدیده را SLUGGING یا ضربه چکشی مایع می گویند (شکل ۱). همانطور که می دانید مایعات غیر قابل تراکم هستند بنابــراین ورود مقادیر قابل توجه مایع مبــرد یا روغن به سیلندر کمپرسور در حــال کار باعث شکستن سوپاپها و پیستون و دسته شاطون خواهد شد و در پــاره ای مواقع این پدیده ممکن است سبب بریدن میل لنگ نیز بشود.

 

اشتراک در RSS - مایع مبرد