ترموستات مستغرق | تاسیسات آنلاین

ترموستات مستغرق

انواع ترموستات ها

ترموستات ها از نظر محل نصب، نوع عملکرد، فصل سالی، نوع سنسور، رنج کاری، تعداد مراحل کار و از نظر حرارت به انواع مختلفی تقسیم می شوند.

اشتراک در RSS - ترموستات مستغرق