اصل برنولی، تاسیسات، تاسیسات بهداشتی، ویدیو

کاربرد اصل برنولی در تاسیسات بهداشتی ساختمان+ویدیو

آقای امین فردوس آرا، در این ویدیو با استفاده از تصویری از کتاب درسی، به تحلیل نکته ای مهم در تاسیسات بهداشتی ساختمان پرداخته  است. تماشای آن را به شما دوستداران علوم تاسیسات و تهویه مطبوع توصیه می کنیم.
اشتراک در RSS - اصل برنولی، تاسیسات، تاسیسات بهداشتی، ویدیو