نکاتی در مورد خاموش کردن چیلر جذبی برای مدت طولانی

    موارد زیر در هنگام خاموش کردن دستگاه باید رعایت شود :

 

    ۱- آب سرد ، آب برج خنک کن: اگر دمای اطراف دستگاه به اندازه ای پایین بیاید که احتمال بروز انجماد آب وجود داشته باشد ، باید آب را از داخل لوله های هر کدام از جعبه های آب (Water Box) تخلیه کنیم .

 

    ۲- حتی المقدور باید خلاء داخل ماشین حفظ شود. همچنین می توان داخل ماشین را با گاز نیتروژن تحت فشار پرکرد .

 

    ۳- محلول داخل ماشین باید در شرایط رقیق باشد . به این منظور با باز کردن شیر اطمینان سیکل Cycle Guard Valve ( از روی صفحه کنترل ) مبرد به قسمت محلول رفته و آنرا رقیق می کند .

 

    ۴- پمپ مبرد بصورت اتوماتیک در صورت کمبود مبرد از کار می افتد .

 

    ۵- هنگامی که پمپ مبرد از کار افتاد دستگاه را متوقف می کنیم .

 

    ۶- ماشین پس از ۱۵ دقیقه عمل رقیق سازی محلول متوقف می شود .

 

    ۷- اگر درجه حرارت محیط اطراف دستگاه به زیر صفر برسد، تدابیری را جهت جلوگیری از انجماد مبرد داخل اواپراتور باید انجام داد .

نام منبع: 
تاسیسات زیباسازان