مراحل اجرای استخرهای شنا

امروزه با افزایش سطح رفاه طلبی در جامعه تعداد استخر های شنا افزایش چشم گیری داشته است. ساخت انواع استخر های شنا جهت استفاده های تفریحی درمانی و آموزشی و... به یکی از روش ها برای خدمات رفاهی ادارات و سازمان های دولتی تبدیل شده است. همچنین در چشمه های آب گرم در شهرهایی که دارای آب گرم طبیعی معدنی هستند استخرهایی با شرایط بهداشتی جایگزین خزینه های سابق شده اند.

از این رو اجرای استخرهای شنا به عنوان یک فیلد جدید در پروژه های عمرانی مورد توجه شرکت های ساختمانی قرار گرفته است که طبعا مهندسان و متخصصان تاسیساتی نیز در کنار آن بهره هایی خواهند داشت. به طور کلی مراحل اجرای یک استخر از ابتدا تا پایان کار در زیر آورده شده است.

 

مراحل اجرا:

    ۱-خاکبرداری وتراز سطح خاک:در این مرحله باید دقت شود تا حداقل کف موتور خانه هم تراز با نقطه عمیق استخر باشد تا عملیات آبرسانی ،تصفیه و... به سهولت امکان پذیر باشد.

     ۲- خاک توسط غلتک های سبک وسنگین کوبیده میشود (در لایه های ۱۵ سانتی متری) وشیب وعمق لازم در بخش های مختلف استخر در این قسمت لحاظ می شود.

      ۳-آزمایش تراکم خاک(تعیین مقاومت خاک).

      ۴-در مرحله بعد بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتی متر و با عیار ۲۰۰-۲۵۰ اضافه میشود.

      ۵-بسته مقتضیات قالب بندی به روش فلزی (یک طرفه یا دو طرفه) صورت می گیرد ومرحله اولیه آن یعنی دیوار چینی اولیه انجام می پذیرد.

      ۶-شبکه مش کف وجداره ها جا گذاری می شود.

      ۷-لوله های تاسیساتی نصب می شوند.

      ۸-واتر استاپ میان درز بتن قدیم و جدید قرار میگیرد.

      ۹- بتن کف با عیار ۴۰۰ و با افزودنی های لازم افزوده میشود.

      ۱۰-قالب بیرونی دیوار ها کار گذاشته می شود و بتن دیوار ها ریخته میشود.

     ۱۱- ملات ماسه سیمان افزوده میشود سپس با موادی به نام مالتی واتر پروف آب بندی میشود و سرامیک کاری در مرحله نهایی صورت می گیرد.

 

تاسیسات

آب استخر به طور کلی سه روند را طی میکند:۱. تصفیه ۲.گرم کردن ۳.کلر زنی

تصفیه:آب را از دو سطح جدا می کنند ۱.نقطه عمیق استخر ۲.از روی سطح آب. این اب ها(اسکیمرها) توسط کالکتورها به موتورخانه میروند.(پیشنهاد می شود اسکیمرها مقابل فوت کننده ها قرار گیرند).

آب به کمک نیروی ثقل خود در موتور خانه وارد موگیر وسبس شنی می شود(مخزن هایی که در آنها سیلیس دانه بندی وجود دارد). سپس از بخش پائینی خارج میشود پس از چربی گیری به کمک بمب یا نیروی ثقلی وارد مبدل های حرارتی می شوند.

 

گرم کردن:این مبدل ها مشابه منابع دو جداره هستند.(در همین مرحله کلر زنی می تواند انجام شود)

جنس آنها یا چدنی است یا فولادی است سیکل آب گرم تولیدی وارد سه بخش میشود.

۱- مبدل های حرارتی استخر

۲- مبدل های حرارتی جگوزی

۳- شوفازها

 

کلر زنی:

آب باید مقداری کلر داشته باشد. کلر زنی به دو شیوه ی کلی صورت می گیرد:

۱- دستی ۲- ماشینی

دستی:آب توسط آب نگهدارها نمونه برداری می شود وبا استفاده از کیت کلر سنجی میزان کلر لازم تعیین میشود.

ماشینی:کلریناتورها دستگاههای کلر زنی هستند که دارای حس گر هایی می باشند که میزان کلر آب را در دز مناسب حفظ می کنند.

اخیرا از سیستم های ازن زن برای تصفیه آب استفاده میشود.(قیمت این دستگاه ها بالاست اما هزینه نگهداری پا ئین است).

 

ازن ،کلر،کلرو سدیم،کلرو کلسیم و... عمده ترین مواد رایج برای تصفیه آب میباشند.

 

انواع روشها جهت ضد عفونی کردن آب استخر

با گندزدایی و زلال سازی دائمی ، آب استخر را در سطح بهداشتی قابل قبولی نگه می دارند. فرآورده ای که به گونه ای متداول برای گندزدایی به کار می رود کلرین (cl۲ ) است .کارآیی گاز کلرین برای کلر زنی، به علت اثرات ذرات این فرآورده است که پس از افزودن مقدار معینی از آن به آب، میکرو ارگانیسم های مضر را نابود می سازد. ولی به دلیل این که فرآورده مزبور از یک سو دارای خطراتی برای چشم ها و دستگاه تنفسی می‌باشد، و از سوی دیگر با اجزاء سازهای و دیگر تجهیزات ترکیب شده و به آن صدمه و آسیب می رساند و همچنین دارای بو و مزه نامطلوبی است، استفاده از آن باید با کمال دقت صورت گیرد.

برخی از معیارهای تعیین شده از سوی فدراسیون بین المللی شنای آماتور (FINA ) برای آب استخر به شرح زیر می باشد:

ـ تری هالو متان : حداکثر ۲۰ mg/l

ـ پرمنگنات پتاسیم : حداکثر ۱۰ mg/l

ـ شفافیت : دید قائم در تمام عمق برای کل استخر

ـ PH : ۲/۷ تا ۶/۷

ـ کلیرین ترکیبی : حداکثر ۴/۰ میلیگرم در لیتر

ـ کلرین آزاد : ۳/۰ تا ۶/۰ میلیگرم در لیتر

نام منبع: 
تاسیسات نیوز