اقدامات لازم جهت رفع کریستال چیلر جذبی

 

۱- هرگز در هنگام کریستال وکیوم نکنید .

۲- سنسورهای کنترل کننده آب سرد و سنسور درجه حرارت کم مایع مبرد را از غلاف بایستی خارج کرد .

۳- پمپ آب کندانسور و فن برج را خاموش کنید.

۴- پمپ آب سرد و پمپ سلوشن در حال کار باشند . (رفیجرانت و سلوشن)

۵- شیر مایع مبرد (آب) را باز کنید.

نام منبع: 
مرکز دانش صنعت تاسیسات ایران