شایع ترین علائم کریستال در چیلرهای جذبی

 

۱- دمای اواپراتور بالا میرود.

۲- سطح محلول در شیشه آبنما در ابزوربر کاهش می یابد.

۳- ورودی پمپ سلوشن خالی می ماند و ایجاد صدا می کند.

 

 

نام منبع: 
مرکز دانش صنعت تاسیسات ایران