عیب یابی و تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم

 

در جدول زیر تعدادی از مشکلات ممکن در چیلرهای جذبی به همراه راه حل رفع آنها را مشاهده می نمایید.

 

نام منبع: 
مرکز دانش صنعت تاسیسات ایران