هواساز

شرکت هواساز با بیش از ۴۴ سال تجربه در زمینه طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و نگهداری انواع دستگاههای تهویه مطبوع در زمینــه پروژه های عظیــم نفــت، گاز، پتروشیمی، 

نیـروگاهـی، مجتمع های اداری، تجـاری و مسکونی و با بکارگیـــری دانش فنـی روز، هماهنگ با آخرین دستـاوردها و طرح های سـازندگـان معتـبر دنــیا موفق گردیـده همـواره بعنـوان 

پیشروترین شرکت ایرانی در این زمینه مطرح گردد . شرکت هواساز در سالهای اخیر در تامین تجهیزات تهویه مطبوع اکثریت نیروگاههای تولید برق ایران و پروژه های بزرگ نفت و گاز و 

پــتروشـــیمی مشـارکت نمـوده ضـمن اینـکه با تـوجــه به اخــذ ســری کامــــل گواهـینــــامه های ISO شـــامــــل ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ، BS OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ ، HSE–MS ۲۰۰۵ و ISO 

۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ و بکــارگیری سیـــستـم  Management Information System) MIS) درکلیـه سطـوح سازمـانی خود موفق گردیده مدیریت نیروی انسانی ، تولید اسناد ، تکنولوژی های 

تولیــد ، مدیریــت امــور مالی و تمامـی امور مربـوط به موضوعاتی چـون قیـمت تمـام شده محـصول ، تعییـن اهداف دراز مدت تجاری شرکت را از پیش برای استقرار سیستم یکپارچه 

اطـلاعاتی امـور اجرایی شرکـت شـناسـایی و به اجرا بـگذارد. سیسـتم MIS با ترکیــب دو مقـوله تکنـولوژی و عـلم تجارت باعـث گردیده تا نیروی انسانی شرکت در تمامی سطوح به 

اطلاعات مورد نیاز برای انجام کلیه مسئولیت های محوله به شکل بهیـنه ، سریـع تر، و هوشـمندانه تر در دســترسی داشـته باشند. بکارگیـری کلـیه امکـانات و ابزارهای فوق بهمراه 

استفاده از به روزترین ماشین آلات و تکنولوژی های صنعت تهویه مطبوع درجهان این شرکت را قادر ساخته همواره در پروژه های بزرگ ملی با برنامه ریزی دقیق از قبل کلیه مشکلات 

و گلوگاههای پروژه را شناسایی نموده و از وقوع عوامل تاخیری و هزینه ساز برای پروژه مزبور جلوگیری نماید. لذا هم اکنون شرکت هواساز با داشتن این قابلیت ها معیار انتخاب خود 

را بعنوان مجری طرحهای بزرگ تهویه مطبوع با کارفرمایان معتبری چون شرکت های ملی نفت ، پتروشیمی و گاز ایران ، شرکت نفت و گازپارس ، شرکت مپنا ، وزارت مسکن و ... 

فقط در تامین خواسته های مشتری درزمـینه قیـــمت و مشخصات فنی خلاصه ننموده بلکه این سازمانها ملاک اصلی خود را برای انتخاب این شرکت تجربه گران قیمت آن در همراهی

در حل مشکلات بیشماری که در حین اجــرای پـروژه اجتناب ناپذیر است، قرار داده اند. ایـن ویژگی باعـث گردیده شرکـت هواسـاز همـواره برای دشوارتـــرین و حسـاس ترین پروژه های

ملی در صنایع مختلف مورد انتخاب کارفرمایان قرارگرفته و با وجود مشکلات عدیده در اینگونه پروژه ها همیشه سربلند و موفق آن را بـه پایان برسـانـد. در این راسـتا شرکـت بـا ایـجـاد

مشـارکـت های متـعدد با شـرکـت های پیـشرو در این صنـعت در جهـان همیـشه از انجـام پروژه هـای خاص و پیـچیده استـقبال نمـوده و با همـکاری علـمی فنـی و تولیدی آن بخش از

تکنولوژی را که در ایران به دلایل اقتصادی وجود نداشته اند از طریق مشارکت با شرکت های خارجی تامین و محصول نهایی را با بالاترین فن آوری روز ارائه نموده است.

شرکت هواساز با استفاده از کلیه پناسیل های فوق هـمـراهی مـطمـئن برای بزرگتـرین پروژه ها در فازهـای طراحی، ســاخـت، نصب، راه اندازی و نگهداری بوده و بدین ترتیب ازمعدود

شرکت هایی است که توانایی کامل انجام کار را بصورت EPC داراست. 

نوع : 
مسؤولیت محدود
آدرس دفتر: 
تهران خیابان بهشتی خیابان سرافراز پلاک۵۵واحد۴۰۴ و ۴۰۵ طبقه۴
تلفن: 
۸۸۷۵۴۹۱۰
آدرس سایت: 
www.havasaz.com
آدرس ایمیل: 
info@havasaz.com
فکس دفتر: 
۸۸۷۵۴۹۱۱
مدیر عامل: 
آقای انوشه گردونی
استان و شهر: 

 

 

برای ویرایش اطلاعات این شرکت/فروشگاه تاسیساتی لطفا اقدامات زیر را انجام دهید:

  1. پس از عضویت در سایت تاسیسات آنلاین، از منوی کاربران افزودن محتوا و سپس افزودن شرکت را انتخاب کنید.
  2. مشخصات را وارد کنید و دکمه ذخیره را فشار دهید.
  3. از قسمت تماس با ما نام شرکت را اطلاع دهید.
  4. پس از بررسی صحت اطلاعات، مشخصات جدید جایگزین خواهد شد.
  5. پس از جایگزینی می توانید با ورود به سایت در هر زمان اطلاعات را تصحیح نمایید.
  6. امکانات متنوعی در ناحیه کاربری دردسترس شما خواهد بود.