دریچه زیر فن کوئلی

ثمین کار

 

ثمین‌کار در سال ۱۳۶۸ تأسیس شده و طى بیست سال فعالیت مستمر، تحول شگرفی در صنعت ساخت دریچه‌هاى هوارسانى بوجود آورده است.

امروز تولیدات این مؤسسه در بسیاری از ساختمان‌هاى مسکونى و ادارى در سراسر کشور به چشم مى‌خورد. افتخار ثمین‌کار، توجه به اصل مشترى‌مدارى و تلاش در جهت جلب هرچه بیشتر رضایت مصرف‌کنندگان است.
ثمین‌کار با سپاس از کلیه مهندسان و مجریان پروژه‌هاى ساختمانى که محصولات این شرکت را برگزیده‌اند، چشم‌به‌راه پیشنهادها و نظریات اصلاحى آنان برای بهبود کیفیت است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دریچه زیر فن کوئلی